Polski dla początkujących / Polish for beginners

32 Lessons of 45 min.

Dwa razy w roku (październik + marzec) otwieramy tradycyjny kurs semestralny, który trwa 4 miesiące. Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu 90 min. 

Jeżeli potrzebujesz szybciej opanować podstawy, zapisz się na nasz intensywny kurs. Zajęcia odbywają się przez 3x w tygodniu w dniach 6.09.-30.09.

Twice a year (October and March) we open a traditional course lasting for 4 months (1 semester). The clases are held once a week for 90 minutes.

If you need to progress quicker with your knowledge of Polish, you can enroll for our  intense course. The classes are held for the period of 1 month (6.09.-30.09.), 3 x a week.

Два раза в год (октябрь и март) начинаем традиционный семестральный курс, который длится 4 месяца. Занятия проходят 1 раз в неделю по 90 минут

Если необходимо быстрее освоить основы языка, можете записаться на наш интенсивный курс. Занятия проходят 3 раза в неделю, даты курса 6.09-30.09.

Level - Beginner

Kurs przeznaczony dla osób bez żadnej albo prawie żadnej znajomości języka polskiego.

The course is designed for persons who have no or almost no command of Polish language.

Курс предназначен для тех, кто начинает изучение с нуля и владеет языком на начальном уровне.

Start najbliższego kursu: poniedziałki od 7.10.2019 | The next course starts: Monday 7.10.2019

Nowy kurs semestralny: 7.10.2019 – 27.01. 2020, PONIEDZIAŁKI 17.00-18.30, ŁĄCZNIE 32 godzin lekcyjnych. 

Najbliższy intensywny kurs: 6.09.-30.09. 2019, PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI 18.30-20.00. 

The upcoming TRADITIONAL COURSE: 7.10.2019-27.01.2020, Mondays 17.00-18.30, total 32 lessons

The upcoming INTENSE POLISH COURSE for beginners: 6.09.-30.09.2019, on Mondays, Wednesdays and Fridays 18.30-20.00.

Ближайший семестральный курс с 07.10.2019 до 27.01.2020, занятия по понедельникам с 17.00 до 18.30, всего 32 академических часа

Ближайший интенсивный курс 06.09-30.09.2019, занятия в понедельник, среду и пятницу в 18.30-20.00

PROGRAM

Program kursu

Z

Podstawowe słownictwo i zwroty z życia codziennego | Basic vocabulary and everyday Polish

Trening sytuacji życia codziennego (zakupy, restauracja, rozmowa o pracę, pytania o drogę, życie zawodowe i prywatne).

Trening of everyday speaking situations in Polish (shopping, restaurant, job interview, asking how to get there, everyday situations).

Базовый лексикон и обороты разговорной речи.Тренинг ситуаций из повседневной жизни (покупки, ресторан, собеседование с работодателем, как спросить дорогу, профессиональные и житейские ситуации)

Z

Podstawy gramatyki | Basic grammar

Polska gramatyka dla obcokrajowców podana w przystępny sposób.

Polish grammar for foreigners taught in a clear, accessible way.

Основы грамматики. Правила польской грамматики для иностранцев в доступной и понятной форме.

Z

Duży nacisk na rozumienie ze słuchu i aktywne mówienie | Focus on listening and active speaking

Przyjazna atmosfera sprzyjająca nauce i mówieniu. Naszym celem jest uczyć komunikacji i pozytywnie motywować.

Friendly atmosphere facilitating speaking in Polish language. Our goal is to teach how to communicate in Polish and to motivate in a positive way.

Приятная атмосфера занятий способствует обучению. Нашей целью является обучение коммуникации и положительная мотивация.

Z

Mała grupa | Small group

Nasze grupy są nieduże, kameralne. Zazwyczaj w grupie jest ok.4 osób, maksymalnie w grupie może być do 9 osób.

Our groups are small. Usually the group consists of 4 persons, maximally it can consist of 9 persons.

Небольшие группы. Занятия проводятся в малых группах по 4-9 человек.

Z

Przerwa na kawę | Coffee break

Według potrzeby robimy przerwę na kawę/ herbatę i ciasteczka, których nigdy nie zabraknie:-) 

We arrange coffee breaks flexibly according to the needs of the group. Coffee/tea/water and some bisquits are included 🙂

Перерыв на кофе. При необходимости мы делаем перерыв на чай, кофе и печенья, которых всегда хватает.

Z

Wszystkie materiały w cenie kursu | All materials included in the price

Lektor przygotowuje zajęcia według autorskiego programu i potrzeb grupy. Wszystkie materiały są w cenie kursu.

The teacher prepares the course according to the own design and the needs of the group. All materials are included in the price of the course.

Все учебные материалы включены в стоимость курса. Преподаватель готовит занятия в соответствием со своим планом и потребностями группы. Материалы для занятий предоставляются бесплатно.

Zapisz się na polski dla początkujących! | Polish for beginners - Book now!

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy. Mówimy po polsku, czesku, angielsku i niemiecku.

Do you have any questions? We are happy to help and advise. We speak Polish, Czech, English and German.

Zobacz wszystkie kursy!Zapisz się!