Polski dla zaawansowanych – język medyczny / Advanced Polish for foreigners – medical language

32 Lessons of 45 min.

Nowa formuła kursu. Najbliższy kurs przeznaczony jest dla lekarzy i pracowników medycznych. Chcesz przećwiczyć z lektorem konkretne zagadnienia związane z twoją pracą, uzupełnić słownictwo albo przygotować się do rozmowy o pracę w polskim szpitalu?

Zapisz się na nasz kurs dla zaawansowanych. Każda sobota w godz. 12-13.30 przez 16 tygodni.

New and original form of Polish course. Our next course is dedicated for doctors and medical employees. You want to practice with the teacher specific issues and topics related to your work, complete the vocabulary or prepare for a job interview in a Polish hospital? Here we go!

Start Polish course us. Each Saturday at 12.00 – 13.30 p.m. for a period of 16 weeks.

Польский продвинутого уровня – польский медицинский язык. Если вы хотите овладеть польским для работы в больнице, общения с пациентами, вам помогут занятия с носителем польского языка – приглашаем на новый формат курса продвинутого уровня. Занятия по субботам в 12.00-13.30. Начало ближайшего курса 05.10.2019.

Level - Advanced

Kurs przeznaczony dla obcokrajowców znających język polski na poziomie B1+/ B2.

The course is designed for foreigners with a fairly advanced or advanced command of Polish language (B1+/ B2).

Start najbliższego kursu: 5.10.2019 | The next course starts: 5th Oct. 2019

Najbliższy kurs polskiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym: 5.10.2019-1.02.2020, w godz. 12.00 – 13.30 i obejmuje łącznie 32 godzin lekcyjnych. 

The next course of advanced Polish for foreigners: 5th Oct. 2019-1st Feb.2020, 12.00 – 13.30 p.m. It will last for 16 consecutive Saturdays, 32 lessons in total. 

PROGRAM

Program kursu / The Programme of the course

Z

Polskie słownictwo i zwroty, których potrzebujesz | Polish vocabulary and phrases you need to communicate

Lektor ustali z Tobą zakres tematów, które Cię interesują i będziecie poszerzać słownictwo i umiejętność komunikacji w tym obszarze.

The teacher will agree with you on the scope of topics that are relevant for you. Then, you will develop vocabulary and communication skills in this area.

Z

Duży nacisk na aktywne mówienie i komunikację | Focus on active speaking and communication

Odgrywanie scenek i dialogów z użyciem polskiego słownictwa, które właśnie opanowałeś. Przygotowanie do różnych sytuacji w życiu prywatnym i zawodowym.

Role playing and dialogs with the use of Polish vocabulary that you already learned. Preparing for various situations in your everyday life and business in Poland.

Z

Mała grupa | Small group

Mała grupa umożliwia pracę w parach i nieustanny kontakt z lektorem. 

A small group makes it possible to work in pairs and to be in a steady contact with a teacher.

Z

Wszystkie materiały w cenie kursu | All materials included in the price

Lektor przygotowuje zajęcia według autorskiego programu.

The teacher prepares and adapts the programme of the course according to the own programme and the needs of the group.

Z

Przerwa na kawę | Coffee break

Według potrzeby robimy przerwę na kawę/ herbatę i ciasteczka, których nigdy nie zabraknie:-)

We arrange coffee breaks flexibly according to the needs of the group. Coffee/tea/water and some bisquits are included 🙂

Z

Jesteś współautorem kursu | You co-shape our course

To ty wybierasz interesujące Cię tematy. Ty możesz przynieść teksty, o których chciałbyś dyskutować. 

You choose topics and areas that are interesting for you. You can propose and bring the texts or content that you would like to discuss. 

Polski dla zaawansowanych - nowa grupa! | Polish for advanced - a new group!

Napisz do nas, jak długo i z czego uczyłeś się polskiego oraz jaki jest twój język ojczysty. Co jest Ci szczególnie potrzebne?

Write to us how long have you learned Polish and what is your native language. What do you need especially?

Zobacz wszystkie kursy!Zapisz się!